برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته

آموزش تکنیکی تست زنی فیزیک خازن کنکور مهندس امیر مسعودیآموزش مفهومی و تکنیکی تست زنی فوق سریع خازن فیزیک کنکور سراسری توسط مهندس امیر مسعودی یکی از بزرگترین مدرسین فیزیک ریاضی کنکور کشور