برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار

محصولات آموزشی موسسه علمی آموزشی ونوس

تلفن تماس جهت سفارش محصولات
۰۹۱۰۶۷۶۱۰۰۸
۰۲۱۶۶۹۳۴۲۰۹
سرکار خانم فعال

دکتر شهاب اناری

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

درک مطلب زبان کنکور

عمومیموجود3DVD
+جزوه
85000
تومان

گرام جامع زبان کنکور

عمومیموجود7DVD
+جزوه
110000
تومان

زبان انگلیسی جامع کنکور

عمومیموجود13DVD
+جزوه
300000
تومان

جمع بندی زبان کنکور

عمومیموجود6DVD
+جزوه
200000
تومان

استاد محمود رادمان مهر

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

شیمی سال دوم دبیرستان ویژه ارتقاع معدل

تجربی | ریاضیموجود13DVD110000
تومان

شیمی سال دوم دبیرستان کنکوری

تجربی | ریاضیموجود22DVD
+جزوه
200000
تومان

هنر تست زنی شیمی سال دوم دبیرستان

تجربی | ریاضیموجود4DVD60000
تومان

شیمی سال سوم دبیرستان ویژه ارتقاع معدل

تجربی | ریاضیموجود15DVD150000
تومان

شیمی سال سوم دبیرستان کنکوری

تجربی | ریاضیموجود19DVD
+جزوه
200000
تومان

هنر تست زنی شیمی سال سوم دبیرستان

تجربی | ریاضیموجود4DVD60000
تومان

شیمی پیش ۱ کنکوری

تجربی | ریاضیموجود13DVD
+جزوه
150000
تومان

شیمی پیش ۲ کنکوری

تجربی | ریاضیموجود14DVD120000
تومان

تحلیل تست های کنکور ۹۴ شیمی

تجربی | ریاضیموجود8DVD120000
تومان

شیمی سال سوم دبیرستان ( ویژه حل مسئله ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود6DVD100000
تومان

شیمی سال سوم کنکوری ( ویژه حل مسئله )

تجربی | ریاضیموجود6DVD100000
تومان

مهندس امیرحسین نصیری

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

ریاضی انسانی ۱ ( توان و لگاریتم )

انسانیموجود5DVD60000
تومان

ریاضی انسانی ۲ ( دنباله )

انسانیموجود4DVD50000
تومان

ریاضی انسانی ۳ ( احتمال )

انسانیموجود4DVD50000
تومان

آمار و مدلسازی کنکور

عمومیموجود5DVD60000
تومان

آمار و مدلسازی

عمومیموجود5DVD60000
تومان

ریاضی سوم دبیرستان

تجربیموجود6DVD80000
تومان

حسابان

ریاضیموجود6DVD80000
تومان

ریاضی انسانی ۴ ( توابع درجه ۲ )

انسانیموجود5DVD60000
تومان

ریاضی انسانی ۵ ( آنالیز ترکیبی )

انسانیموجود4DVD50000
تومان

دکتر مصطفی آزاده

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

عربی جامع کنکور (۱و۲و۳)

عمومیموجود22DVD
+جزوه
300000
تومان

ترجمه عربی کنکور

عمومیموجود10DVD100000
تومان

عربی جمع بندی ( نکته و تست ) کنکور

عمومیموجود12DVD120000
تومان

عربی جامع کنکور (۱و۲و۳) قدیمی

عمومیناموجود14DVD
+جزوه
160000
تومان

عربی اختصاصی انسانی قدیمی

عمومیموجود22DVD160000
تومان

عربی جمع بندی ( نکته و تست ) قدیمی

عمومیناموجود7DVD
+جزوه
85000
تومان

معجزه تست زنی عربی کنکور

عمومیموجود6DVD100000
تومان

درک مطلب ۱ عربی کنکور

عمومیموجود5DVD60000
تومان

منصوبات عربی کنکور

عمومیموجود5DVD60000
تومان

دکتر سید رضا حسینی یکتا

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

جمع بندی ادبیات و زبان پارسی

عمومیناموجود8DVD100000
تومان

مهندس سعید بنی هاشمی

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

جمع بندی هندسه پایه

ریاضیموجود7DVD120000
تومان

جمع بندی هندسه تحلیلی و جبر خطی

ریاضیموجود8DVD180000
تومان

هندسه تحلیلی ( نقطه و بردار ) کنکوری

ریاضیموجود5DVD80000
تومان

هندسه تحلیلی ( خط و صفحه ) کنکوری

ریاضیموجود4DVD80000
تومان

هندسه تحلیلی ( مقاطع مخروطی ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود5DVD60000
تومان

هندسه تحلیلی ( ماتریس و دستگاه معادلات ) کنکوری

ریاضیموجود5DVD60000
تومان

دکتر احمد سبحانی

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

زبان پارسی

عمومیموجود9DVD
+کتاب
120000
تومان

آرایه ادبی

عمومیموجود4DVD60000
تومان

مهندس مهدی یحیوی

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

فیزیک سال اول دبیرستان ( فصل ۴و۵ ) کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود6DVD60000
تومان

فیزیک جامع سال دوم دبیرستان کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود10DVD150000
تومان

فیزیک جامع سال سوم دبیرستان ( الکتریسیته جاری و مدارهای الکتریکی ) کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود15DVD
+جزوه
180000
تومان

فیزیک پیش ( حرکت شناسی ) کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود16DVD
+جزوه
210000
تومان

فیزیک پیش ( نوسان ) کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود6DVD60000
تومان

فیزیک پیش ( دینامیک ) کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود13DVD
+جزوه
160000
تومان

فیزیک جمع بندی کنکور

تجربی |‌ریاضیموجود19DVD
+جزوه
300000
تومان

فیزیک پیش ۲ ( موج | صوت | امواج )

تجربی |‌ریاضیموجود15DVD
+جزوه
200000
تومان

فیزیک نوین ( فیزیک هسته ای و اتمی ) کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود9DVD
+جزوه
150000
تومان

فیزیک سال سوم دبیرستان ( مغناطیس و القا ) کنکور

تجربی |‌ریاضیموجود6DVD
+جزوه
70000
تومان

کنکور اکتیو فیزیک ( حرکت شناس ، بردار ، دینامیک و حرکت دایره ای )

تجربی |‌ریاضیموجود9DVD
+جزوه
150000
تومان

مهندس محمد مهربان

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

حد و پیوستگی و مجانب کنکوری

ریاضیموجود25DVD240000
تومان

دیفرانسیل (‌ دستگاه اعداد ) کنکوری

ریاضیموجود6DVD
+جزوه
80000
تومان

دیفرانسیل (‌ مثلثات ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود6DVD
+جزوه
120000
تومان

دیفرانسیل (‌ دنباله ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود7DVD
+جزوه
100000
تومان

دیفرانسیل (‌ مشتق ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود16DVD
+جزوه
220000
تومان

دیفرانسیل (‌ کاربرد مشتق ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود14DVD
+جزوه
200000
تومان

دیفرانسیل (‌ انتگرال ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود7DVD
+جزوه
120000
تومان

بسته کولاک ( ریاضی پایه ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود14DVD
+جزوه
180000
تومان

جمع بندی دیفرانسیل ، پایه ، آمار ریاضی کنکور

تجربی | ریاضیموجود22DVD
+جزوه
420000
تومان

آموزش جامع تابع کنکور اکتیو

ریاضی | تجربیموجود7DVD
+جزوه
100000
تومان

کنکور اکتیو (‌ دنباله ، حد ، پیوستگی ، مجانب )

ریاضی | تجربیموجود7DVD
+جزوه
100000
تومان

کنکور اکتیو پایه ( مثلثات )

ریاضی | تجربیموجود10DVD
+جزوه
120000
تومان

کنکور اکتیو ( دنباله و حد )

ریاضی | تجربیموجود7DVD
+جزوه
100000
تومان

استاد حمیدرضا اکرمی

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

دین و زندگی سال دوم دبیرستان کنکوری

عمومیموجود6DVD60000
تومان

دین و زندگی سال سوم دبیرستان کنکوری

عمومیموجود6DVD60000
تومان

دین و زندگی پیش دانشگاهی کنکوری

عمومیموجود6DVD60000
تومان

جمع بندی دین و زندگی کنکور

عمومیموجود8DVD80000
تومان

دکتر سید هادی سرکشیک زاده

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

دین و زندگی سال دوم دبیرستان کنکوری

عمومیموجود6DVD100000
تومان

دین و زندگی سال سوم دبیرستان کنکوری

عمومیموجود6DVD100000
تومان

دین و زندگی پیش دانشگاهی ۱

عمومیموجود2DVD50000
تومان

استاد نسرین جعفری

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

اقتصاد کنکور بخش اول ( اقتصاد چیست؟ )

انسانیموجود4DVD50000
تومان

اقتصاد کنکور بخش دوم ( تولید )

انسانیموجود3DVD40000
تومان

اقتصاد کنکور بخش سوم ( دولت و اقتصاد )

انسانیموجود4DVD50000
تومان

اقتصاد کنکور بخش چهارم ( رشد و توسعه )

انسانیموجود4DVD50000
تومان

اقتصاد کنکور بخش پنجم و ششم ( پول )

انسانیموجود6DVD70000
تومان

دکتر مهدی آرام فر

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

زیست شناسی سال دوم دبیرستان کنکوری

تجربیموجود11DVD
+کتاب تانک تست
+کتاب کار (آموزشی)
240000
تومان

زیست شناسی سال سوم دبیرستان کنکوری

تجربیموجود5DVD120000
تومان

زیست شناسی پیش ۱ کنکوری

تجربیموجود11DVD180000
تومان

زیست شناسی پیش ۲ کنکوری

تجربیموجود9DVD120000
تومان

ژنتیک مندلی کنکوری

تجربیموجود10DVD
+جزوه
110000
تومان

ژنتیک گیاهی کنکوری

تجربیموجود6DVD
+جزوه
80000
تومان

جمع بندی زیست شناسی کنکور ( همایش )

تجربیموجود14DVD300000
تومان

مهندس مجتبی دادبام

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

گسسته ( آنالیز ترکیبی | ترکیبات | احتمال ) کنکوری

ریاضیموجود6DVD80000
تومان

گسسته ( نظریه اعداد ) کنکوری

ریاضیموجود6DVD60000
تومان

ریاضی پایه ( آنالیز ترکیبی ) کنکوری

تجربیموجود4DVD50000
تومان

ریاضی پایه ( قدر مطلق ) کنکوری

تجربیموجود5DVD60000
تومان

ریاضی پایه ( جزء صحیح ) کنکوری

تجربیموجود3DVD40000
تومان

تابع کنکوری

تجربیموجود7DVD90000
تومان

ریاضی پایه ( تابع درجه ۲ معادله درجه ۲ ) کنکوری

تجربیموجود6DVD80000
تومان

احتمال کنکوری

تجربی | ریاضیموجود17DVD180000
تومان

گسسته ( نظریه اعداد ) تشریحی

ریاضیموجود22DVD150000
تومان

آنالیز ترکیبی جامع کنکوری

ریاضیموجود13DVD180000
تومان

ریاضی پایه ( دنباله و تصاعد ) کنکوری

تجربیموجود5DVD75000
تومان

ریاضی سوم ( تصاعد هندسی ) کنکوری

تجربیموجود3DVD40000
تومان

محصولات آموزشی


موسسه کنکوری ونوس