برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته

ریاضی انسانی ۵ ( آنالیز ترکیبی )

مدرس: مهندس امیرحسین نصیری
نوع محصول: 4DVD
ویژه رشته: انسانی
موجودی: موجود است
قیمت: 50,000تومان
تولید شده توسط: موسسه علمی آموزشی ونوس
توضیحات بیشتر: