برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته

اقتصاد کنکور بخش پنجم و ششم ( پول )

مدرس: استاد نسرین جعفری
نوع محصول: 6DVD
ویژه رشته: انسانی
موجودی: موجود است
قیمت: 70,000تومان
تولید شده توسط: موسسه علمی آموزشی ونوس
توضیحات بیشتر:

محصولات آموزشی


موسسه کنکوری ونوس