برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته

ریاضی پایه ( دنباله و تصاعد ) کنکوری

مدرس: مهندس مجتبی دادبام
نوع محصول: 5DVD
ویژه رشته: تجربی
موجودی: موجود است
قیمت: 75,000تومان
تولید شده توسط: موسسه علمی آموزشی ونوس
توضیحات بیشتر: