برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته

جمع بندی زیست شناسی کنکور ( همایش )

مدرس: دکتر مهدی آرام فر
نوع محصول: 14DVD
ویژه رشته: تجربی
موجودی: موجود است
قیمت: 300,000تومان
تولید شده توسط: موسسه علمی آموزشی ونوس
توضیحات بیشتر: