برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته

ژنتیک مندلی کنکوری

مدرس: دکتر مهدی آرام فر
نوع محصول: 10DVD
+جزوه
ویژه رشته: تجربی
موجودی: موجود است
قیمت: 110,000تومان
تولید شده توسط: موسسه علمی آموزشی ونوس
توضیحات بیشتر: