برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته

زیست شناسی پیش ۱ کنکوری

مدرس: دکتر مهدی آرام فر
نوع محصول: 11DVD
+جزوه
ویژه رشته: تجربی
موجودی: موجود است
قیمت: 180,000تومان
تولید شده توسط: موسسه علمی آموزشی ونوس
توضیحات بیشتر: