برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته

شیمی سال دوم دبیرستان ویژه ارتقاع معدل

مدرس: استاد محمود رادمان مهر
نوع محصول: 13DVD
ویژه رشته: تجربی | ریاضی
موجودی: قدیمی ( تولید نمی شود )
قیمت: 110,000تومان
تولید شده توسط: موسسه علمی آموزشی ونوس
توضیحات بیشتر:

محصولات آموزشی


موسسه کنکوری ونوس