برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته

آمار و مدلسازی

مدرس: مهندس امیرحسین نصیری
نوع محصول: 5DVD
ویژه رشته: عمومی
موجودی: موجود است
قیمت: 60,000تومان
تولید شده توسط: موسسه علمی آموزشی ونوس
توضیحات بیشتر: