برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته

روش تست زنی فیزیک مکانیک(حرکت دایره ای و حرکت شناسی،دینامیک،امواج مکانیکی،کاروانرژی و بردارها)

مدرس: مهندس امیر مسعودی
نوع محصول: 20DVD
ویژه رشته: تجربی |‌ریاضی
موجودی: موجود است
قیمت: 200,000تومان
تولید شده توسط: موسسه کنکور آسان است « گیلنا »
توضیحات بیشتر: