برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته

روش تست زنی مغناطیس و القای الکترومغناطیس

مدرس: مهندس امیر مسعودی
نوع محصول: 4DVD
ویژه رشته: تجربی |‌ریاضی
موجودی: موجود است
قیمت: 90,000تومان
تولید شده توسط: موسسه کنکور آسان است « گیلنا »
توضیحات بیشتر: