برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته

القا و الکترومغناطیس

مدرس: مهندس امیر مسعودی
نوع محصول: 10DVD
+جزوه
ویژه رشته: تجربی |‌ریاضی
موجودی: موجود است
قیمت: 160,000تومان
تولید شده توسط: موسسه کنکور آسان است « گیلنا »
توضیحات بیشتر: