برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته

ریاضی پایه ( تابع درجه ۲ معادله درجه ۲ ) کنکوری

مدرس: مهندس مجتبی دادبام
نوع محصول: 6DVD
ویژه رشته: تجربی
موجودی: موجود است
قیمت: 80,000تومان
تولید شده توسط: موسسه علمی آموزشی ونوس
توضیحات بیشتر: