برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته

گسسته ( نظریه اعداد ) کنکوری

مدرس: مهندس مجتبی دادبام
نوع محصول: 6DVD
ویژه رشته: ریاضی
موجودی: موجود است
قیمت: 60,000تومان
تولید شده توسط: موسسه علمی آموزشی ونوس
توضیحات بیشتر:

محصولات آموزشی


موسسه کنکوری ونوس