برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته
تلفن تماس دفتر مرکزی جهت مشاوره و تهیه محصولات آموزشی موسسه کنکور آسان است « گیلنا »
09125009764

دکتر تجیر مدرس ادبیان زبان پارسی کنکوری گیلنا

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

ادبیات سوم

عمومیموجودDVD105,000
تومان

استاد حسین احمدی مدرس تکنیکهای کنکوری گیلنا

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

قرابت معنایی منفی

عمومیموجودDVD20,000
تومان

قرابت معنایی مثبت دوم

عمومیموجودDVD30,000
تومان

قرابت معنایی مثبت سوم

عمومیموجودDVD30,000
تومان

قرابت معنایی مثبت پیش دانشگاهی

عمومیموجودDVD30,000
تومان

تاریخ ادبیات پارسی کنکوری

عمومیموجودDVD20,000
تومان

آرایه ادبی کنکوری

عمومیموجودDVD30,000
تومان

جزوه ادبیات پارسی کنکوری

عمومیموجودجزوه75,000
تومان

جزوه زبان پارسی کنکوری

عمومیموجودجزوه50,000
تومان

زبان پارسی پیشرفته کنکوری

عمومیموجودDVD50,000
تومان

ادبیات پارسی دوم

عمومیموجودDVD90,000
تومان

روش تست زنی واژگان کنکوری

عمومیموجودDVD30,000
تومان

دکتر آبان مدرس ادبیان زبان پارسی کنکوری گیلنا

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

زبان پارسی پیشرفته کنکوری

عمومیموجودDVD50,000
تومان

ادبیات پارسی دوم

عمومیموجودDVD90,000
تومان

روش تست زنی واژگان کنکوری

عمومیموجودDVD30,000
تومان

آرایه ادبی جامع کنکور

عمومیموجودDVD60,000
تومان

املا پارسی

عمومیموجودDVD30,000
تومان

ادبیات پارسی پیش دانشگاهی

عمومیموجودDVD150,000
تومان

زبان پارسی

عمومیموجودDVD90,000
تومان

استاد محبوبی مدرس ادبیان زبان پارسی کنکوری گیلنا

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

آرایه ادبی جامع کنکور

عمومیموجودDVD60,000
تومان