برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته
تلفن تماس دفتر مرکزی جهت مشاوره و تهیه محصولات آموزشی موسسه کنکور آسان است « گیلنا »

استاد محبوبی مدرس ادبیات زبان پارسی کنکوری گیلنا

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

آرایه ادبی جامع کنکور

عمومیموجودDVD60,000
تومان

استاد شهراد محجوبی مدرس زبان انگلیسی گیلنا

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

مهندس محمود اکبری مدرس شیمی گیلنا

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

ساختار اتم

تجربی |‌ریاضیموجود6DVD60,000
تومان

خواص تناوبی عنصرها

تجربی |‌ریاضیموجود7DVD70,000
تومان

ترکیبات یونی

تجربی |‌ریاضیموجود6DVD60,000
تومان

مهندس امیر مسعودی مدرس فیزیک و ریاضی گیلنا

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

فیزیک سال اول

تجربی |‌ریاضیموجود12DVD100,000
تومان

بازتاب و شکست نور

تجربی |‌ریاضیموجود5DVD75,000
تومان

کار و انرژی

تجربی |‌ریاضیموجود2DVD45,000
تومان

بردار و اندازه گیری

تجربی |‌ریاضیموجود2DVD45,000
تومان

دما، گرما و قانون گازها

تجربی |‌ریاضیموجود4DVD
+جزوه
60,000
تومان

فشار و چگالی

تجربی |‌ریاضیموجود4DVD60,000
تومان

القا و الکترومغناطیس

تجربی |‌ریاضیموجود10DVD
+جزوه
160,000
تومان

خازن و مدارهای الکتریکی

تجربی |‌ریاضیموجود13DVD
+جزوه
60,000
تومان

روش تست زنی ساکن

تجربی |‌ریاضیموجود4DVD60,000
تومان

روش تست زنی مغناطیس و القای الکترومغناطیس

تجربی |‌ریاضیموجود4DVD90,000
تومان

روش تست زنی خازن

تجربی |‌ریاضیموجود3DVD45,000
تومان

روش تست زنی مدار الکتریکی

تجربی |‌ریاضیموجود4DVD60,000
تومان

روش تست زنی فیزیک مکانیک(حرکت دایره ای و حرکت شناسی،دینامیک،امواج مکانیکی،کاروانرژی و بردارها)

تجربی |‌ریاضیموجود20DVD200,000
تومان

حرکت شناسی

تجربی |‌ریاضیموجود12DVD
+جزوه
180,000
تومان

روش تست زنی حرکت شناسی

تجربی |‌ریاضیموجود3DVD60,000
تومان

دینامیک

تجربی |‌ریاضیموجود7DVD
+جزوه
105,000
تومان

حرکت دایره ای

تجربی |‌ریاضیموجود3DVD60,000
تومان

حرکت نوسانی

تجربی |‌ریاضیموجود10DVD
+جزوه
150,000
تومان

امواج مکانیکی

تجربی |‌ریاضیموجود6DVD
+جزوه
90,000
تومان

صوت و امواج مغناطیس

تجربی |‌ریاضیموجود6DVD60,000
تومان

فیزیک اتمی و هسته ای

تجربی |‌ریاضیموجود5DVD
+جزوه
75,000
تومان

جمع بندی کامل فیزیک آسان

تجربی |‌ریاضیموجود20DVD
+جزوه
200,000
تومان

دکتر آبان مدرس ادبیات زبان پارسی کنکوری گیلنا

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

زبان پارسی پیشرفته کنکوری

عمومیموجودDVD50,000
تومان

ادبیات پارسی دوم

عمومیموجودDVD90,000
تومان

روش تست زنی واژگان کنکوری

عمومیموجودDVD30,000
تومان

آرایه ادبی جامع کنکور

عمومیموجودDVD60,000
تومان

املا پارسی

عمومیموجودDVD30,000
تومان

ادبیات پارسی پیش دانشگاهی

عمومیموجودDVD150,000
تومان

زبان پارسی

عمومیموجودDVD90,000
تومان

استاد حسین احمدی مدرس تکنیکهای کنکوری گیلنا

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

قرابت معنایی منفی

عمومیموجودDVD20,000
تومان

قرابت معنایی مثبت دوم

عمومیموجودDVD30,000
تومان

قرابت معنایی مثبت سوم

عمومیموجودDVD30,000
تومان

قرابت معنایی مثبت پیش دانشگاهی

عمومیموجودDVD30,000
تومان

تاریخ ادبیات پارسی کنکوری

عمومیموجودDVD20,000
تومان

آرایه ادبی کنکوری

عمومیموجودDVD30,000
تومان

جزوه ادبیات پارسی کنکوری

عمومیموجودجزوه75,000
تومان

جزوه زبان پارسی کنکوری

عمومیموجودجزوه50,000
تومان

زبان پارسی پیشرفته کنکوری

عمومیموجودDVD50,000
تومان

ادبیات پارسی دوم

عمومیموجودDVD90,000
تومان

روش تست زنی واژگان کنکوری

عمومیموجودDVD30,000
تومان

دکتر تجیر مدرس ادبیات زبان پارسی کنکوری گیلنا

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

ادبیات سوم

عمومیموجودDVD105,000
تومان

دکتر فرخ دادگستری مدرس زیست شناسی گیلنا

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

محصولات آموزشی


موسسه کنکوری ونوس