برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته
تلفن تماس دفتر مرکزی جهت مشاوره و تهیه محصولات آموزشی موسسه علمی آموزشی ونوس
۰۲۱۵۵۴۸۸۴۶۵
۰۹۱۲۵۰۰۹۷۶۴

استاد نسرین جعفری مدرس اقتصاد انسانی کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

اقتصاد کنکور بخش اول ( اقتصاد چیست؟ )

انسانیموجود4DVD50,000
تومان

اقتصاد کنکور بخش دوم ( تولید )

انسانیموجود3DVD40,000
تومان

اقتصاد کنکور بخش سوم ( دولت و اقتصاد )

انسانیموجود4DVD50,000
تومان

اقتصاد کنکور بخش چهارم ( رشد و توسعه )

انسانیموجود4DVD50,000
تومان

اقتصاد کنکور بخش پنجم و ششم ( پول )

انسانیموجود6DVD70,000
تومان
استاد محمود رادمان مهر

استاد محمود رادمان مهر مدرس شیمی کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

شیمی سال دوم دبیرستان ویژه ارتقاع معدل

تجربی | ریاضیناموجود13DVD110,000
تومان

شیمی سال دوم دبیرستان کنکوری

تجربی | ریاضیموجود22DVD
+جزوه
200,000
تومان

هنر تست زنی شیمی سال دوم دبیرستان

تجربی | ریاضیموجود4DVD60,000
تومان

شیمی سال سوم دبیرستان ویژه ارتقاع معدل

تجربی | ریاضیناموجود15DVD150,000
تومان

شیمی سال سوم دبیرستان کنکوری

تجربی | ریاضیموجود19DVD
+جزوه
200,000
تومان

هنر تست زنی شیمی سال سوم دبیرستان

تجربی | ریاضیموجود4DVD60,000
تومان

شیمی پیش ۱ (سینتیک و تعادل) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود13DVD
+جزوه
150,000
تومان

شیمی پیش ۲ (اسید و باز) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود10DVD
+جزوه
120,000
تومان

تحلیل تست های کنکور ۹۴ شیمی

تجربی | ریاضیموجود8DVD120,000
تومان

شیمی سال سوم دبیرستان ( ویژه حل مسئله ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود6DVD100,000
تومان

شیمی سال سوم کنکوری ( ویژه حل مسئله )

تجربی | ریاضیموجود6DVD100,000
تومان

شیمی پیش ۲ (الکتروشیمی) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود9DVD
+جزوه
100,000
تومان

تحلیل تست های کنکور ۹۵ شیمی

تجربی | ریاضیموجود12DVD150,000
تومان

حل مسئله شیمی کنکور ( استوکیومتری )

تجربی | ریاضیموجود6DVD100,000
تومان

حل مسئله شیمی کنکور ( محلولها )

تجربی | ریاضیموجود6DVD100,000
تومان

شیمی جمع بندی سال دوم کنکوری

تجربی | ریاضیموجود10DVD120,000
تومان

شیمی جمع بندی سال سوم کنکوری

تجربی | ریاضیموجود7DVD100,000
تومان

شیمی جمع بندی سال پیش دانشگاهی کنکوری

تجربی | ریاضیموجود9DVD100,000
تومان

جزوه کامل شیمی کنکور

تجربی | ریاضیموجودجزوه40,000
تومان

شیمی جمع بندی کنکور

تجربی | ریاضیموجود13DVD
+جزوه
120,000
تومان

شیمی تست های جامع سال دوم

تجربی | ریاضیموجود10DVD120,000
تومان

دکتر سید رضا حسینی یکتا مدرس ادبیات زبان پارسی کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

جمع بندی ادبیات و زبان پارسی

عمومیناموجود8DVD100,000
تومان
دکتر شهاب اناری

دکتر شهاب اناری مدرس زبان کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

درک مطلب زبان کنکور

عمومیموجود3DVD
+جزوه
85,000
تومان

گرام جامع زبان کنکور

عمومیموجود7DVD
+جزوه
110,000
تومان

زبان انگلیسی جامع کنکور

عمومیموجود13DVD
+جزوه
300,000
تومان

جمع بندی زبان کنکور

عمومیموجود6DVD
+جزوه
200,000
تومان

خودباوری،اراده،انگیزه (مشاوره تحصیلی)

عمومیموجود6DVD100,000
تومان

مدیریت زمان،غلبه بر تنبلی (مشاوره تحصیلی)

عمومیموجود5DVD100,000
تومان
مهندس محمد مهربان

مهندس محمد مهربان مدرس ریاضیات « مبحث دیفرانسیل » کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

حد و پیوستگی و مجانب کنکوری

ریاضیموجود25DVD240,000
تومان

دیفرانسیل (‌ دستگاه اعداد ) کنکوری

ریاضیموجود6DVD
+جزوه
80,000
تومان

دیفرانسیل (‌ مثلثات ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود8DVD
+جزوه
120,000
تومان

دیفرانسیل (‌ دنباله ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود7DVD
+جزوه
100,000
تومان

دیفرانسیل (‌ مشتق ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود16DVD
+جزوه
220,000
تومان

دیفرانسیل (‌ کاربرد مشتق ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود14DVD
+جزوه
200,000
تومان

دیفرانسیل (‌ انتگرال ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود7DVD
+جزوه
120,000
تومان

بسته کولاک ( ریاضی پایه ) کنکوری

تجربی | ریاضیموجود14DVD
+جزوه
180,000
تومان

جمع بندی دیفرانسیل ، پایه ، آمار ریاضی کنکور

تجربی | ریاضیموجود22DVD
+جزوه
420,000
تومان

آموزش جامع تابع کنکور اکتیو

ریاضی | تجربیموجود7DVD
+جزوه
100,000
تومان

کنکور اکتیو (‌ دنباله ، حد ، پیوستگی ، مجانب )

تجربیموجود7DVD
+جزوه
100,000
تومان

کنکوراکتیو پایه ( کولاک – مثلثات ) بانک تست کنکور

ریاضی | تجربیموجود10DVD
+جزوه
120,000
تومان

کنکور اکتیو ( مشتق کاربرد مشتق انتگرال )

ریاضی | تجربیموجود10DVD
+جزوه
120,000
تومان

کنکور اکتیو (‌ ریاضیات پایه )

تجربیموجود10DVD1,200,000
تومان

کنکور اکتیو (‌ تابع )

تجربی و ریاضیموجود7DVD
+جزوه
100,000
تومان
دکتر سید هادی سرکشیک زاده

دکتر سید هادی سرکشیک زاده مدرس دین زندگی کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

دین و زندگی سال دوم دبیرستان کنکوری

عمومیموجود6DVD100,000
تومان

دین و زندگی سال سوم دبیرستان کنکوری

عمومیموجود6DVD100,000
تومان

دین و زندگی پیش دانشگاهی

عمومیموجود2DVD50,000
تومان

دین و زندگی نکته تست کنکور

عمومیموجود5DVD100,000
تومان

دین و زندگی جمع بندی آیات نکات کنکور

عمومیموجود3DVD50,000
تومان

دین و زندگی کلید ابیات اشعار کنکور

عمومیموجود2DVD50,000
تومان
مهندس مجتبی دادبام

مهندس مجتبی دادبام مدرس ریاضیات « مبحث هندسه گسسته » کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

گسسته ( آنالیز ترکیبی | ترکیبات | احتمال ) کنکوری

ریاضیموجود6DVD
+جزوه
80,000
تومان

گسسته ( نظریه اعداد ) کنکوری

ریاضیموجود6DVD60,000
تومان

ریاضی پایه ( آنالیز ترکیبی ) کنکوری

تجربیموجود4DVD50,000
تومان

ریاضی پایه ( قدر مطلق ) کنکوری

تجربیموجود5DVD60,000
تومان

ریاضی پایه ( جزء صحیح ) کنکوری

تجربیموجود3DVD40,000
تومان

تابع کنکوری

تجربیموجود7DVD90,000
تومان

ریاضی پایه ( تابع درجه ۲ معادله درجه ۲ ) کنکوری

تجربیموجود6DVD80,000
تومان

احتمال کنکوری

تجربی | ریاضیموجود17DVD180,000
تومان

گسسته ( نظریه اعداد ) تشریحی

ریاضیموجود22DVD150,000
تومان

آنالیز ترکیبی جامع کنکوری

ریاضیموجود13DVD180,000
تومان

ریاضی پایه ( دنباله و تصاعد ) کنکوری

تجربیموجود5DVD75,000
تومان

ریاضی سوم ( تصاعد هندسی ) کنکوری

تجربیموجود3DVD
+جزوه
40,000
تومان

حد پیوستگی ریاضی کنکور

ریاضی | تجربیموجود12DVD150,000
تومان

مشتق ریاضی کنکور

ریاضی | تجربیموجود12DVD150,000
تومان

دکتر احمد سبحانی مدرس ادبیات زبان پارسی کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

زبان پارسی

عمومیموجود9DVD
+کتاب
120,000
تومان

آرایه ادبی

عمومیموجود4DVD60,000
تومان

جمع بندی ادبیات پارسی

عمومیموجود6DVD100,000
تومان

استاد اعتمادی مدرس روانشناسی کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

روانشناسی کنکور

انسانیموجود14DVD200,000
تومان
دکتر مهدی آرام فر

دکتر مهدی آرام فر مدرس زیست شناسی کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

زیست شناسی سال دوم دبیرستان کنکوری

تجربیموجود11DVD
+کتاب تانک تست
+کتاب کار (آموزشی)
240,000
تومان

زیست شناسی سال سوم دبیرستان کنکوری

تجربیموجود5DVD120,000
تومان

زیست شناسی پیش ۱ کنکوری

تجربیموجود11DVD
+جزوه
180,000
تومان

زیست شناسی پیش ۲ کنکوری

تجربیموجود9DVD120,000
تومان

ژنتیک مندلی کنکوری

تجربیموجود10DVD
+جزوه
110,000
تومان

ژنتیک گیاهی کنکوری

تجربیموجود6DVD
+جزوه
80,000
تومان

جمع بندی زیست شناسی کنکور ( همایش )

تجربیموجود14DVD300,000
تومان

جمع بندی زیست شناسی کنکور ( همایش ۹۵ )

تجربیموجود13DVD150,000
تومان

ده آزمون کنکوری

تجربیموجود7DVD150,000
تومان

کتاب کار و تانک زیست شناسی کنکور

تجربیموجودکتاب65,000
تومان
مهندس روح الله حسینی

مهندس روح الله حسینی مدرس فیزیک کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

فیزیک نوین کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود9DVD
+جزوه
150,000
تومان

فیزیک پیش دانشگاهی 2 کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود11DVD
+جزوه
200,000
تومان

فیزیک جمع بندی کنکور

تجربی |‌ریاضیموجود22DVD300,000
تومان
استاد حمیدرضا اکرمی

استاد حمیدرضا اکرمی مدرس دین زندگی کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

دین و زندگی سال دوم دبیرستان کنکوری

عمومیموجود6DVD60,000
تومان

دین و زندگی سال سوم دبیرستان کنکوری

عمومیموجود6DVD60,000
تومان

دین و زندگی پیش دانشگاهی کنکوری

عمومیموجود6DVD60,000
تومان

جمع بندی دین و زندگی کنکور

عمومیموجود8DVD80,000
تومان
مهندس امیرحسین نصیری

مهندس امیرحسین نصیری مدرس ریاضیات « انسانی » کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

ریاضی انسانی ۱ ( توان و لگاریتم )

انسانیموجود5DVD60,000
تومان

ریاضی انسانی ۲ ( دنباله )

انسانیموجود4DVD50,000
تومان

ریاضی انسانی ۳ ( احتمال ترکیبیات )

انسانیموجود4DVD50,000
تومان

آمار و مدلسازی کنکور

عمومیموجود5DVD60,000
تومان

آمار و مدلسازی

عمومیموجود5DVD60,000
تومان

ریاضی سوم دبیرستان

تجربیموجود6DVD80,000
تومان

حسابان

ریاضیموجود6DVD80,000
تومان

ریاضی انسانی ۴ ( توابع درجه ۲ )

انسانیموجود5DVD60,000
تومان

ریاضی انسانی ۵ ( آنالیز ترکیبی )

انسانیموجود4DVD50,000
تومان

جبران ضعف و پیشنیازها ریاضی کنکور

انسانیموجود7DVD100,000
تومان

بسته میکس

انسانیموجود13DVD150,000
تومان

مهندس سعید بنی هاشمی مدرس ریاضیات « مبحث هندسه » کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

جمع بندی هندسه پایه

ریاضی | تجربیموجود7DVD120,000
تومان

جمع بندی هندسه تحلیلی و جبر خطی

ریاضیموجود8DVD180,000
تومان

هندسه تحلیلی ( نقطه و بردار ) کنکوری

ریاضیموجود5DVD80,000
تومان

هندسه تحلیلی ( خط و صفحه ) کنکوری

ریاضیموجود4DVD80,000
تومان

هندسه تحلیلی ( مقاطع مخروطی ) کنکوری

ریاضیموجود5DVD60,000
تومان

هندسه تحلیلی ( ماتریس و دستگاه معادلات ) کنکوری

ریاضیموجود5DVD60,000
تومان

هندسه ۱ ریاضی کنکور

ریاضی | تجربیموجود10DVD120,000
تومان

هندسه ۲ ریاضی کنکور

ریاضیموجود10DVD120,000
تومان
دکتر مصطفی آزاده

دکتر مصطفی آزاده برترین مدرس عربی کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

عربی جامع کنکور (۱و۲و۳)

عمومیموجود22DVD
+جزوه
300,000
تومان

عربی (ترجمه) کنکور

عمومیموجود10DVD100,000
تومان

عربی جمع بندی ( نکته و تست ) کنکور

عمومیموجود12DVD120,000
تومان

عربی جامع کنکور (۱و۲و۳) قدیمی

عمومیناموجود14DVD
+جزوه
160,000
تومان

عربی اختصاصی انسانی قدیمی

عمومیموجود22DVD160,000
تومان

عربی جمع بندی ( نکته و تست ) قدیمی

عمومیناموجود7DVD
+جزوه
85,000
تومان

معجزه تست زنی عربی کنکور

عمومیموجود6DVD
+جزوه
100,000
تومان

درک مطلب ۱ عربی کنکور

عمومیموجود5DVD
+جزوه
60,000
تومان

منصوبات عربی کنکور

عمومیموجود5DVD
+جزوه
60,000
تومان

عربی مرفوعات مرجوعات کنکوری

عمومیموجود8DVD
+جزوه
100,000
تومان

ترجمه عربی رنگی کنکور

عمومیموجود16DVD200,000
تومان
مهندس مهدی یحیوی

مهندس مهدی یحیوی مدرس فیزیک کنکوری ونوس

عنوان محصولويژه رشتهموجودینوع محصولقیمت

فیزیک سال اول دبیرستان ( فصل ۴و۵ ) کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود6DVD60,000
تومان

فیزیک جامع سال دوم دبیرستان کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود10DVD150,000
تومان

فیزیک جامع سال سوم دبیرستان ( الکتریسیته جاری و مدارهای الکتریکی ) کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود15DVD
+جزوه
180,000
تومان

فیزیک پیش ( حرکت شناسی ) کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود16DVD
+جزوه
210,000
تومان

فیزیک پیش ( نوسان ) کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود6DVD
+جزوه
60,000
تومان

فیزیک پیش ( دینامیک ) کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود13DVD
+جزوه
160,000
تومان

فیزیک جمع بندی کنکور

تجربی |‌ریاضیموجود19DVD
+جزوه
300,000
تومان

فیزیک پیش ۲ ( موج | صوت | امواج )

تجربی |‌ریاضیموجود15DVD
+جزوه
200,000
تومان

فیزیک نوین ( فیزیک هسته ای و اتمی ) کنکوری

تجربی |‌ریاضیموجود9DVD
+جزوه
150,000
تومان

فیزیک سال سوم دبیرستان ( مغناطیس و القا ) کنکور

تجربی |‌ریاضیموجود6DVD
+جزوه
70,000
تومان

کنکور اکتیو فیزیک ( حرکت شناس ، بردار ، دینامیک و حرکت دایره ای )

تجربی |‌ریاضیموجود9DVD
+جزوه
150,000
تومان

محصولات آموزشی


موسسه کنکوری ونوس