برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته
 • رتبه برتر کنکور سراسری
 • تحصیل کرده مهندسی عمران دانشگاه تهران
 • TA شیمی عمومی دانشگاه تهران
 • ۷ سال سابقه مشاوره و برنامه ریزی تخصصی تحصیلی و کنکوری
 • نویسنده اولین کتاب مشاوره و برنامه ریزی الکترونیکی کنکور در ایران
 • پرورش دهنده رتبه های برتر کنکور سراسری ۹۶، ۹۵ و...
 • کسب جوایز متعدد در زمینه مقالات آموزشی و مشاوره ای
 • ۸ سال مدرس شیمی کنکور در موسسه های برتر تهران و کرج
 • مبتکر روش های نوین آموزشی شیمی کنکور ( مفهومی و فوق تکنیکی )
 • آموزش حل بیش از ۷۰٪ سوالات شیمی کنکور سراسری بدون حفظ کردن
 • تشابه ۸۰٪ سوالات کنکور با کلاس های آموزشی