برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته
  • رتبه برتر کنکور سراسری
  • تحصیل کرده مهندسی عمران دانشگاه تهران
  • TA شیمی عمومی دانشگاه تهران
  • ۷ سال سابقه مشاوره و برنامه ریزی تخصصی تحصیلی و کنکوری
  • نویسنده اولین کتاب مشاوره و برنامه ریزی الکترونیکی کنکور در ایران
  • ۸ سال مدرس شیمی کنکور در موسسه های برتر تهران و کرج
  • مبتکر روش های نوین آموزشی شیمی کنکور ( مفهومی و فوق تکنیکی )
  • آموزش حل بیش از ۷۰٪ سوالات شیمی کنکور سراسری بدون حفظ کردن
  • تشابه ۸۰٪ سوالات کنکور با کلاس های آموزشی

محصولات آموزشی


موسسه کنکوری ونوس