برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته
سوابق :
  • از مولفین کتاب درسی اقتصاد دوم انسانی
  • مدرس آموزش ضمن خدمت دبیران اقتصاد در مناطق مختلف تهران و برخی شهرستانها
  • مولف کتاب آموزش و آزمون اقتصاد مبتکران کار آزمون اقتصاد مبتکران
  • مشارکت در تالیف کتابهای اقتصاد انتشارات اندیشه فایق و نیمکت سبز و ...

محصولات آموزشی


موسسه کنکوری ونوس