برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته
زمانبندی سالانه
اگر به بیشتر فعالیت هایی که منجر به شکست میشوند توجه کنید، به نتیجهای مشابه تحقیق محققان فرانسوی که روی جامعه آماری از فعالیت استارتآپ های آنجا صورت گرفت، خواهید رسید؛ محققان به چند دلیل اصلی شکست در کارهای این شرکتها اشاره کردند که از جمله مهمترین آنها، نداشتن Business Plan یا همان نقشه مسیر است. دکتر کلاسر در این رابطه میگوید:"بیشتر مردم دنیا فقط تلاش میکنند و مهمترین کار زندگی – یعنی فکر کردن – را انجام نمیدهند، اکثر آنها حتی نمیدانند که در کدام مسیر قدم میگذارند و آیا این مسیر برای آنها سودی دارد یا تماماً ضرر است..."
اگر به فعالیت اکثر دانشآموزان کنکوری توجه کنید، همگی سخت مشغول مطالعه هستند و در ظاهر خوب پیش میروند. اما بعد از گذشت چند ماه و شروع شدن آزمونهای متفاوت و آغاز فراموشی دروس مطالعه شده، سردرگم شروع به مرور بینتیجه و در نهایت افسردگی و دوری از تلاش میکنند و درنهایت این شکست را به پای ناتوانی ذهنی خود میگذارند...در صورتی که این افراد از توانایی ذهنی برابر و حتی بالاتری نسبت به نفرات برتر کنکور برخوردار بودند، ولی نداشتن برنامهای منسجم و نتیجه بخش آنها را به بیراهه کشانده و در لجنزار شروع به دستوپا زدن کردند. در اینجاست که تاثیر برنامهریزی سالانه مشخص میشود و دانشآموزانی که این برنامه رو برای خود آماده کردن با خیال راحت و بدون استرس به تلاش خود ادامه میدهند و نتیجه درخشانی بدست میآورند.
داشتن برنامهای منسجم و بر طبق اصول برای سال کنکور، علاوه بر اینکه شما در کجای مسیر هستید و چقدر از انتظارات خود را برآورده کردید، مشخص میکند که شما باید در این دوره بیشتر استراحت کنید یا مطالعه، زمان مرور است یا آزمونهای پیاپی و ...در ضمن داشتن این برنامه آرامش خیالی به شما میدهد که هنگام مطالعه مدام دچار حواسپرتی و پرش ذهن نشوید...
روند: اگر به طور خلاصه بخواهم این برنامهریزی را برای شما باز کنم، این برنامه با توجه به نمودار فراموش ذهن، بازههای امتحانی مدارس، نیاز به استراحت ذهنی، اهمیت مرور و تستزنی تجمعی، اهمیت کنکورهای سالهای اخیر و...بخش بندی میشود و دورههای مطالعاتی شما را مشخص میکند... از تابستان شروع به جمعبندی دروس پایه (بهمراه خلاصهنویسی) و پیشخوانی دروس پیشدانشگاهی میکند و ...
در پایان این مقاله لازم میدونم به این موضوع اشاره کنم زمانی که شما برای 4 ساعت (زمان تقریبی کنکور سراسری) برنامه ریزی میکنید، لازمهی کارآمد بودن برنامه شما، دقیق و کاربردی بودن اونه...این مقاله خلاصهای از متد بسیار قوی آموزشیکه در دانشگاههای برتر جهان آموزش داده میشود. برای بهرهمندی کامل از این متد با مشاورین تخصصی کنکور صحبت نمایید.

محصولات آموزشی


موسسه کنکوری ونوس