برترین کشورمشاوره برنامه ریزی تخصصیپنجره موفقیت
درس یار
انتخاب رشته
زمانبندی (برنامه ریزی)
افراد عادی نهایت برنامه ریزی که انجام میدهند نهایت تا چند ساعت آینده را پوشش میدهد و افراد موفق برای روزهای آینده و حتی سالهای آینده برنامه ریزی میکنند،درصد موفقیت شما به دید شما از آینده و برنامهای که برای آن میریزید بستگی دارد و این موضوع برهیچکس پوشیده نیست...همچنین دکتر شهاب اناری در کارگاه آموزشی خد نیز به این مطلب اشاره دارد که افراد موفق برنامه آینده خود را آنچنان که خود تمایل دارند رخ دهد، مینویسند...اما شما یکشبه به این هنر بسیار کاربردی دست پیدا نمیکنید و نمیتوانید برای یکسال خود برنامه بریزید، شما در ابتدا باید بدانید در روز خود چه میکنید، بعد در هفته و بعد در یک دورهی زمانی و نهایتا به سال برسید...برنامهریزی برای یکسال زمانی که شما حتی نمیدانید روز خود را چگونه سپری میکنید، جز تخیلات چیز دیگری نیست...
در مقالهی چهارگانهای که برای برنامهریزی در روز، هفته، ماه و سال ارائه شده، در ابتدا به شما آموزش میدهم چگونه روز خود را فوقالعاده شروع کنید و روز خود را آنگونه که دوست دارید بسازید، در برنامهریزی هفتگی به شما آموزش میدهم چگونه بجای یکشبه برای امتحان خواندن، یکهفته و با برنامه و با تسلط بیشتر و فشار کمتر مطالعه کنید و مطالب امتحان را به تسخیر خود دربیاورید؛ همچنین به شما آموزش میدهم که چگونه ضعف و کمکاری در یک روز را در هفته جبران کنید و از برنامه دوره و سالانه خود عقب نیافتید...برنامه دورهی زمانی برای همراهی بیشتر شما با آزمونهای آزمایشی طراحی شده و سعی بر این دارد تا دورههای مرور و تستزنی و مطالعه را که در زمانبندی سالانه مشخص میکنیم برای شما به نمایش بگذارد و بطور خلاصه بخواهم آن را توضیح بدهم، مشخص میکند که شما باید در تابستان چگونه مطالعه کنید، از مهر تا دی، دی و بهمن چگونه بگذرد و ... ؛ زمانبندی سالانه هم مشخصا باید با کمک یک همراه آگاه نسبت به کنکور (مشاور تخصصی کنکور) برنامهریزی شود تا شما بدانید سال دوم و سوم را کی بخوانید، کی مرور کنید و چه زمانی تست بزنید...
در ادامه نمودار جدولی از برنامهریزی سالانه، چند دوره، جدول هفتگی و بررسی روزانه را قرار دادهایم تا دید بهتری از موضوع را برای شما بگشاید...
در پایان این مقاله لازم میدونم به این موضوع اشاره کنم زمانی که شما برای 4 ساعت (زمان تقریبی کنکور سراسری) برنامه ریزی میکنید، لازمهی کارآمد بودن برنامه شما، دقیق و کاربردی بودن اونه...این مقاله خلاصهای از متد بسیار قوی آموزشیکه در دانشگاههای برتر جهان آموزش داده میشود. برای بهرهمندی کامل از این متد با مشاورین تخصصی کنکور صحبت نمایید.

محصولات آموزشی


موسسه کنکوری ونوس